Vad kan vi hjälpa er med?


Vi träffar Er för ett första möte där vi diskuterar Era önskemål och olika lösningar, ger förslag, råd och synpunkter. Därefter skissar vi upp ett förslag med planteringar, stensättningar, belysningar, vatten, murar, gräsytor etc. Sen kommer vi gärna till Er och presenterar förslaget för styrelsen eller trädgårdsgruppen för att vi snabbt ska kunna svara på de frågor som kan uppstå. Allt detta sker kostnadsfritt!

 

Efter att vi kommit överens om projektet och lagt en tidsplan påbörjas anläggningsarbetet. Vi arbetar med egen personal i såväl anläggning som skötsel. Till vissa arbeten, som t.ex. el- och vatteninstallationer och underliggande valv och tätskikt vid underbyggda gårdar etc., samarbetar vi med marknadens mest professionella partners som underentreprenörer


Ett urval av våra tjänster

Markbyggnad

Vårat duktiga markbyggnadsteam utför anläggning och markarbeten av alla de slag; stenläggning, murverk, planteringsytor, rördragningar etc. Allt med yrkeskunskap och professionalism. Våra arbeten omfattas givetvis av garantier enligt gängse standard.
Byggnation

Utöver markbyggnad som stenläggningar, murarbeten, planteringar m.m. utför vi givetvis även byggnationer som trädäck, förrådshus, cykelstall, spaljéer och andra snickerier. Här till exempel ett cykelstall med Sedumtak omgivet av varierade stenmaterial och vacker vegetation.
Skötsel

Vi tar naturligtvis gärna ansvaret för skötseln på Er gård, kanske har Ni redan en fin gård som inte är i behov av någon större upprustning eller ombyggnad, men gärna vill ha kontinuerlig skötsel för att bibehålla sin skönhet.
Våra erfarna medarbetare sköter allt som kan behövas från tidig vår till sen höst; gödning, vattning, gräsklippning, beskärningar, lövhantering, planeringsarbeten etc.
Vi har även arborister som på ett skickligt och säkert sätt kan beskära och även fälla stora träd i trånga lägen

Mer avancerad anläggning

Stadsträdgården har även stor erfarenhet av mer avancerade anläggningsarbeten som t.ex. dräneringar och grundisolering. Vi utför brunns- och dagvattenrör byten, länkar stuprör direkt till brunnar under jord för att slippa hela takytans vattenmängd direkt ut på gården etc.

I samarbete med yrkesskickliga partners utför vi även b.la. tätskicktsarbeten samt drar el och vatten till de platser på gården där så behövs

Och mycket annat.....


Vi utför vackra planteringar med säsongsväxter i urnor och lådor, växter för vår, sommar, höst och vinter. Framåt jul levererar vi gärna fina granar för såväl inom- som utomhus. Leverans, montering med ljus och, om man vill, pynt. Efter jul tar vi bort granarna och städar upp barren. Vintertid kan vi dessutom erbjuda snöröjning och halkbekämpning.

IMGP2489
b 020 new
b 031 new
Gran i trapphus
snow-shovel-2001776_1280